İŞ KAZASI

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün istatistiklerine göre;

 

 • §Her yıl 120.000.000 İş kazası olmaktadır.
 • §Bunlardan 210.000’i ölümcül kazalardır
 • §Her bir saniyede 3 iş kazası olmaktadır.
 • §Her 3 dakikada 1 kişi ölmekte

 

İŞ KAZASI TANIMLARI:

 • ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO ) :

Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar” olarak tanımlamaktadır.

 

 • DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) :

“Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay “ olarak tanımlamaktadır.

 

 • ÜLKEMİZDE İŞ KAZASI TANIMI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 11/A MADDESİNDE YER ALMAKTADIR. BU TANIMDA;

 

         Aşagıdaki  hal ve durumların birinde meydana gelen , sigortalıyı,  hemen veya sonradan bedence ve ruhça zarara uğratan olaydır.

 

 • •Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • •İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 • •Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • •Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • •Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.

       

BİR OLAYIN İŞ KAZASI OLABİLMESİ İÇİN:

1- İş İle İlgili Olması,

2- İşyerinde veya Kanunda Sıralanan Yerlerin Birinde Meydana Gelmesi,

3-Kişiyi Hemen veya Sonradan Bedenen veya ruhsal olarak Hasara Uğratması ,

      Gerekmektedir.

 

Bir kazanın iş kazası olarak nitelenmesi, kazaya uğrayanın haklarının iş yasaları çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar.

 

  

KAZA NEDENLERİ:

 

Kazaların nedenlerini anlamadan kazaları önlemek imkansızdır.

 

Çevre ve Makine-Ekipman,  güvencesiz  koşulları, insan ise; güvencesiz davranışı
temsil etmektedir.

 

 

TEHLİKELİ  DURUM :

1-Güvenlik sistemleri  ve makina koruyucularındaki olumsuzluklar.

2-Yapısal bozukluklar ve kullanılan materyalin özellikleri.

3-İşin yapımından doğan tehlikeler.

4-Depolama, düzenleme ve istifleme.

5-Kötü ve tehlikeli çevre koşulları.

 

ÇEVRE VE MAKİNE-EKİPMANLARIN TEMSİL ETTİĞİ GÜVENCESİZ KOŞULLARI (TEHLİKELİ DURUM)

 • §  Kesme, bölme gibi işlemler gerektiren ve bıçak, testere gibi keskin aletlerle yapılan işler
 • Presleme veya sıkıştırma gibi işlemleri gerektiren ve genellikle pres, mengene gibi biçimlendirme aletleriyle gerçekleştirilen işler
 • Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüştüğü durumlar (örneğin, herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi)
 • Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon
 • Toksik ve korozif maddeler
 • Ağır yük kaldırma gibi işlemler nedeniyle vücudu yoğun stres altına sokan işler
 • Şiddete maruz kalma korkusu gibi psikolojik stresler vb. olarak sıralayabiliriz.

 

TEHLİKELİ  HAREKET:

 • §1-Makinaların çalıştırılmasında
 • §2-Sistemi emniyete alırken hatalı davranışlar
 • §3-Kişisel koruyucuların, güvenlik sistemlerinin ve makina koruyucularının yanlış kullanımı
 • §4-Tehlikeli boyutta hızlı çalışma
 • §5-Cihazları Tehlikeli Kullanma veya emniyetsiz cihaz kullanma
 • §6-Tehlikeli yerlerde tehlikeli biçimde durma

 

İNSANIN SERGİLEDİĞİ GÜVENCESİZ DAVRANIŞLAR (TEHLİKELİ HAREKET)

 • §  Çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak
 • Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak
 • Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak
 • Mesleki deneyime sahip olmamak
 • Heyecanlı  veya aceleci olmak
 • Sağlık yönünden yetersiz olmak
 • Alışkanlık veya bağımlılık
 • Fizyolojik veya kronik yorgunluk vb. şeklinde sıralayabiliriz.

 

Domino Kuramı:

Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)’e göre kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, %10 oranında güvensiz çalışmanın ve %2 oranında talihin etkisi vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur. Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır:

 

Kazaların Önlenebilmesi Yönünde Yapılabilecekler:

1- Güvenli Bir İşyeri

2- Güvenli Tesis, Makine, Alet

3- Güvenli Hammadde, Malzeme

4- Uygun İşyeri Ortamı

5- Uygun Koruyucu Malzeme

6- Uygun Personel Seçimi

7- Gözetim, Denetim

8- Eğitim ve Yol Gösterme

 

Çoklu Neden Kuramı:
Çoklu neden kuramı domino kuramının bir dalıdır. Ancak bu kuramda bir kazanın birden çok sebebinin (temel nedenler ve yan nedenler) olduğu ve kazanın bu nedenlerin bir araya gelmesinden kaynaklandığı iddia edilir.

 

 

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI:

   Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.

                                     

                                       İKS

   İş kazası sıklık hızı = ————  x 1,000,000

                                  (PTEGS*8)

İKS=İş kazası sayısı

PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat

 

 

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI

  Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

                                       İKS

 İş kazası sıklık hızı = ————  x 225,000

                                  (PTEGS*8)

İKS=İş kazası sayısı

PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat

225.000=100x45x50

 

  

İŞ KAZALARI  AĞIRLIK  HIZI:

Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle  kaybedildiğini gösterir.

                                       TGK

 İş kazası ağırlık hızı = ————  x 1.000.000

                                  (PTEGS*8)

 • §TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı
 • §PTEGS*8 =tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati

 

İŞ KAZALARI  AĞIRLIK  HIZI:

 

 • §Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

                                       TGK

 İş kazası ağırlık hızı = ————  x 100

                                  (PTEGS*8)

 • §TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı
 • §PTEGS*8 =tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati
 • §100= çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle

             kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

 

  

 • §İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ÜRETİMİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR.

 

 • §GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIĞI TAKTİRDE ÖNLENEBİLİR VEYA EN AZA İNDİRİLEBİLİR.

admin hakkında

ERDAL ŞAHAN 8 Mayıs 1974' te İstanbul'da doğdu. ilk,orta,lise,üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 2000 yılında Kadıköy Belediyesinde Jeofizik Mühendisi olarak göreve başladı. 2002 yılı ekim ayında evlendi. 2004 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Yedek Üye olarak seçildi. 2004 yılında Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından düzenlenen İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği eğitimine katıldı. İş Güvenliği Mühendisi sertifikası aldı. 2006 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Yedek Üye olarak seçildi. 2006 yılında Altın Işık Bilimsel Araştırmalar Derneği Başkanı Yasemin Borandan hobi olarak astroloji dersleri almaya başladı. Hala devam etmektedir. 2007 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. 2007 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi.(İstifa nedeniyle) 2008 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2. başkan olarak seçildi. 2009 yılında 1 kız çocuğu sahibi oldu. 2010 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi.2011 yılında Yönetim Kurulu tarafından 2. başkan olarak seçildi. 2012 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. 2013 ve sonrasında hayatın getireceği güzel şeyleri bekliyor. İnsanlık ve ülkemiz için mutlu günler hayal ediyor:)
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın